لیست قیمت تایپ لاتک سال ۱۴۰۳

هزینه تایپ لاتک در سال 1403

هزینه های تایپ لاتک ، براساس تعداد فرمول ها، جداول، شکل ها و … تعیین می شود. لذا برای برآورد قیمت، نیاز است اسکن دست نوشته ها (تمیز و کامل) و یا فایل word (درصورت وجود) ایمیل شود. اما با توجه به تمایل مشتریان از جزئیات هزینه های سفارش، حدود هزینه ها به شرح ذیل می باشد. شما می توانید با کمترین هزینه و تایپ ارزان، کیفیت خوبی از پایان نامه خود داشته باشید.

هزینه تایپ لاتک در صورت وجود اسکن دست نوشته ها

هزینه تایپ هر صفحه فارسی (با تعداد فرمول کم) 14.500 تومان
12000 تومان
تایپ اسکن دست نوشته و بدون فایل Word
هزینه تایپ هر صفحه فارسی (با تعداد فرمول زیاد) 18.000 تومان
15000 تومان
تایپ اسکن دست نوشته و بدون فایل Word
هزینه تایپ هر صفحه انگلیسی (با تعداد فرمول کم) 18.000 تومان
15000 تومان
تایپ اسکن دست نوشته و بدون فایل Word
هزینه تایپ هر صفحه انگلیسی (با تعداد فرمول زیاد) 20.500 تومان
18000 تومان
تایپ اسکن دست نوشته و بدون فایل Word

 

هزینه تایپ لاتک در صورت وجود فایل Word پایان نامه

 

هزینه تایپ هر صفحه فارسی (با تعداد فرمول کم) 10.000 تومان
9000 تومان
تایپ با فایل Word
هزینه تایپ هر صفحه فارسی (با تعداد فرمول زیاد) 15.500 تومان
12000 تومان
تایپ با فایل Word
هزینه تایپ هر صفحه انگلیسی (با تعداد فرمول کم) 10.000 تومان
9000 تومان
تایپ با فایل Word
هزینه تایپ هر صفحه انگلیسی (با تعداد فرمول زیاد) 15.500 تومان
12000 تومان
تایپ با فایل Word

 

دیگر جزئیات هزینه تایپ لاتک

به عنوان مثال، اگر پایان نامه تان را تایپ کرده اید و فقط نیاز به تایپ فرمول و ایجاد جدول دارید، هزینه جزئیات به شرح ذیل می باشد:

هزینه تایپ فرمول های ساده 200 تومان (هر فرمول)
هزینه تایپ فرمول های پیچیده 1000 تا 3000 تومان (هر فرمول)
هزینه درج شکل و زیرشکل 1000 تومان (هر شکل)
هزینه درج جدول 5000 تا 10000 تومان (هر جدول)

مشاهده نمونه کار