نمونه کار

برای مشاهده نمونه ای از فایل لاتک با خروجی PDF ، می توانید فایل زیر را دانلود کنید.

فایل نمونه، شامل موارد زیر می باشد:

  • صفحه اول فصل
  • مقدمه به همراه شماره بندی صفحات و تیتر عنوان
  • پاورقی
  • فرمول های ریاضی پیچیده
  • جدول های متنوع
  • شکل به همراه زیرشکل

دانلود نمونه کار تایپ لاتک