نمونه کار

برای مشاهده نمونه ای از فایل لاتک با خروجی PDF ، می توانید فایل زیر را دانلود کنید. فایل نمونه، شامل موارد زیر می باشد: صفحه اول فصل مقدمه به همراه شماره بندی صفحات و تیتر عنوان پاورقی فرمول های ریاضی پیچیده جدول های متنوع شکل به همراه زیرشکل دانلود نمونه کار تایپ لاتک

ثبت درخواست تایپ لاتک

لطفا فایل اسکن دست نوشته ها و یا Word پایان نامه یا مقاله خود را zip کنید. سپس فرم را تکمیل و ارسال نمایید. تیم تایپ لاتک، پس از بررسی درخواست شما، هزینه را از طریق ایمیل به شما اطلاع خواهند داد.